Wise Cracker Bunch

Bearded Collie en Coton de Tulear

Onze Bearded Collies
1 ste generatie Bubbles  -foto1 (overleden 2020)  

2de generatie Amber -foto 3 (overleden 2020)

3de generatie Teuntje-foto 2    

4de generatie Pippa  Onderste 3 foto"s